Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

1%

1 proc

Projekty 2013r.

 W 2013r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród"realizuje następujące projekty:

1)

Realizacja zadania programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego "NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo wfosigw rys

2)

Realizacja zadania pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Programprofilaktyki uniwersalnej- zintegrowanej pod tytułem "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2013". Zadanie dofinansowane ze środków województwa łódzkiego będących w dyspozycji Regionalego Centrum Polityki Społecznej

logo rcps 2


3)

 Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Nadwarciański Kampus Turystyczno- Krajoznawczy w „Krainie Wielkiego Łuku Warty". Zadanie dofinansowane z Województwa Łódzkiego.

Logo UM RGB 600x296px


4)

Realizacji zadania pn. Wypoczynkowy obóz językowy języka angielskiego z elementami sztuki. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego reprezentowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

logo kuratorium lodz


5)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym pt. "Nadwarciańska Kraina Marzeń' 2013". Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2     logo PFRON


6)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania z zakresu polityki prorodzinnej” – „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2


7)

Organizacja 14 – dniowego wakacyjnego wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły w terminie 28.07 – 10.08.2013r. Zadanie sfinansowane z dotacji MEN.

logo men 0
Projekty 2015r.

 W 2015r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015Objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw nowe

2)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem  „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor


3)

Realizacja zadania publicznego pn.:  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2015".  Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


logo rcps 2      nowe lodzkie kolor


4)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.:

„Nadwarciańska Kraina Marzeń 2015”

Umowa nr 21/D/PFRON/2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo PFRON     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

lse false false PL X-NONE X-NONE

I projekt

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim realizuje  projekt:

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  związane z używaniem „dopalaczy”

pt.: „Moje życie – moja pasja”

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego za pośrednictwem RCPS               w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Projekty 2014r.

 W 2014r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015Objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw nowe

2)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor


3)

 Realizacja zadania publiczego pod nazwą Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii związane z używaniem „dopalaczy” pt.: „Moje życie – moja pasja”. Zadanie dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społeczej w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

 W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

 Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

 logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

4)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Rodzinne zakole radości” skierowany   do rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego. Celem projektu jest organizacja weekendowych wyjazdów integracyjnych  dla  rodzin wielodzietnych objętych opieką socjalną.


Terminy spotkań weekendowych dla rodzin:

8-9.11.2014r.

29-30.11.2014r.

6-7.12.2014r.

Celem spotkań jest:

- integracja społeczna rodzin z dziećmi oraz integracja ze środowiskiem poprzez wspólny udział w spotkaniu, spędzenie wolnego czasu i udziału w różnych konkursach, grach i wycieczce.

Ramowy program wyjazdu:

I dzień

- rano wyjazd (zbiórka  - przewóz autokarem do Ośrodka)

- zakwaterowanie, obiad w Ośrodku „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

- po południu – gry, zabawy, konkursy

- kolacja

- spotkanie integracyjne z przekazaniem wyróżnień, upominków

- spotkanie ze sztuką, muzyką

II dzień

- śniadanie

- wycieczka szlakiem bursztynowym, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej – z pytaniami konkursowymi

- obiad, podsumowanie spotkanie,

- wyjazd z Ośrodka autokarem do miejsca zbiórek.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny dofinansowany w całości ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Wniosek do pobrania tutaj.


 logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

5)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych : Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.: „Nadwarciańska Kraina Marzeń 2014”

W ramach realizowanego zadania zostanie przeprowadzony cykl imprez integracyjnych  o charakterze regionalnym  z  programem  zajęć kulturalnych, sportowych, edukacyjnym   wychowaniem  przez sztukę, wzbogaconym  o  krajoznawstwo i popularyzację przyrody. Beneficjenci poznają  wiele nowych form aktywności  czynnego spędzania wolnego czasu, nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, zdobędą wiele różnych umiejętności. Dzięki integracyjnej formie większości zajęć pogłębiona zostanie znajomość „świata osób niepełnosprawnych” przez osoby sprawne współuczestniczące w działaniach.

Działania prowadzone w ramach projektu:

1. Zajęcia integracyjne, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, zajęcia sportowe i gry terenowe, rozgrywki w tenisa stołowego,  turystyczno – krajoznawcze oraz wystawy prac – wernisaże z udziałem artystów plastyków będące efektem warsztatów  twórczości  artystycznych

2. Spotkania z Mikołajem -  pt.: „Nadwarciańskie Mikołajki 2014” odbędą się 8 grudnia 2014 r.-  integracyjne spotkania regionalne  popularyzujące obyczaje regionu łódzkiego  i tradycje świąteczne oraz podsumowujące efekty warsztatów artystycznych.  

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo PFRON     logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

I projekt

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim realizuje  projekt:

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  związane z używaniem „dopalaczy”

pt.: „Moje życie – moja pasja”

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego za pośrednictwem RCPS               w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Projekty 2016

 W 2016r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY”

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2015-2016 objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw nowe

2)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem  „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor


3)

Realizacja zadania publicznego pn.: Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2016".  Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


logo rcps 2      nowe lodzkie kolor


4)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.:

„Nadwarciańska Kraina Marzeń 2016”


 logo PFRON    logo rcps 2  nowe lodzkie kolor


Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


lse false false PL X-NONE X-NONE

I projekt

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim realizuje  projekt:

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  związane z używaniem „dopalaczy”

pt.: „Moje życie – moja pasja”

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego za pośrednictwem RCPS               w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Więcej artykułów…

  1. Projekty 2017
  2. Projekty 2012r.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information