Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Warto żyć nad Wartą 2017

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci i młodzieży woj. łódzkiego
 „Nadwarciański Kampus Ekologiczny”

 

Można otrzymać dofinansowanie do zajęć. Wysokość dofinansowania zależna od czasu pobytu, ilości grup warsztatowych

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 Tematy proponowanych warsztatów  stacjonarnych:

1. „Poznajemy środowisko przyrodnicze na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest poznanie warunków przyrodniczych na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 2. „Bioróżnorodność – różnorodność ekosystemów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na wybranych terenach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Nadwarciański Gród” – celem głównym warsztatów jest zapoznanie uczestników z bioróżnorodnością ekosystemów typowych dla Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 3. Przyroda w obiektywie „Flora i Fauna Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze flory i fauny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 4.  Lokalne elementy przyrody ZPK - Nietoperze – celem głównym warsztatów jest uświadomienie uczestnikom ogromnego znaczenia nietoperzy dla bioróżnorodności obszaru. Nietoperze związane z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym stanowią lokalny elementy przyrody o szczególnej wartości dydaktycznej. Obok unikalnych uwarunkowań geologicznych, nietoperze są tu kolejnym wyjątkowym składnikiem przyrody ZPK, wyróżniającym ten obszar w skali kraju.

 5. Warsztaty plastyczne „Świat przyrody w sztuce” i „Skarby przyrody w plastyce” – celem głównym warsztatów jest ukazanie piękna różnorodności walorów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – uczulenie na ochronę środowiska, budowanie wrażliwości odbiorcy na piękno przyrody. Notując malownicze zakole Warty, zakątki kultury Polskiej, młyn, rozległe lasy, pomniki przyrody i osobliwości geologiczne naszego obszaru uczestnicy utrwalą nienaruszona załęczańską przyrodę.

 6. Leśna ścieżka dydaktyczna – terenowe biegi na orientację –celem głównym warsztatów jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wdrażanie do bacznej obserwacji najbliższego otoczenia, do spostrzegania walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższego otoczenia.

 7. „Cztery zboża” – bioróżnorodność flory Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest ukazanie bogactwa walorów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jako ogromnej naturalnej pracowni, w której uczestnicy poznają życie traw, które dały początek zbożom, rośliny zielne wspierające nasze zdrowie i najważniejsze życie drzew.

 8. „Obserwacje zjawisk przyrodniczych – zjawiska meteorologiczne i astronomiczne i ich wpływ na cykl życiowy i zachowania wybranych gatunków roślin i zwierząt” – celem głównym warsztatów jest wdrażanie do czynnych obserwacji zjawisk przyrodniczych (meteorologicznych i astronomicznych) i próby powiązania ich z aktywnością świata roślin i zwierząt.

 

Wyjazdy  autokarowe z intensywnym programem ekologicznym, wyznaczonymi trasami z przewodnikiem

1.1. do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego  - nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, kształtowanie postaw sprzyjających ochronie bioróżnorodności.

 1.2. Szlakiem Jury Wieluńskiej, „Nadwarciańskim Szlakiem Bursztynowym” – nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, a tym samym ułatwienie poznania świata roślin i zwierząt. Podczas wycieczki dzieci i młodzież będą doskonalić umiejętność obserwacji. W trakcje wycieczki terenowej uczniowie pogłębiają zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności, kształtują postawy sprzyjające ochronie bioróżnorodności, pogłębią wiedzę ekologiczną i geologiczną, zwrócą uwagę na elementy turystyczno krajoznawcze w tekstach kultury.

1.3. do Parków Krajobrazowych woj. łódzkiego i obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, upowszechnienie wiedzy o Parkach, ochronie przyrody i ekologii wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.  Podczas wycieczki dzieci i młodzież będą doskonalić umiejętność obserwacji. W trakcje wycieczki terenowej uczniowie pogłębiają zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności, kształtują postawy sprzyjające ochronie bioróżnorodności, poznają geologiczne budowy terenów Parków Krajobrazowych woj. łódzkiego.

2.  Inne formy warsztatów terenowych ekologicznych pozwalają  również poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne regionu łódzkiego, a przede wszystkim przyczyniają się do dalszego rozwoju edukacji ekologicznej. Przykładowe wyznaczone trasy jak niżej:

Wędrówki piesze i rowerowe - wyznaczonymi szlakami, ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi z przewodnikiem i zajęciami terenowymi

 Ścieżki dydaktyczne umożliwiają poznanie najcenniejszych składników przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jego różnorodności biologicznej, a także prześledzić przyrodnicze procesy tworzenia skał i kształtujące rzeźbę , zarówno współcześnie, jak i w minionych epokach.

2.1. ścieżka dydaktyczna ,,Ośrodek” z leśną klasą - biegnie po terenie harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowe „Nadwarciański Gród” w zachodniej części ZPK, spacer tą ścieżką jest okazją do poznania obiektów na terenie Ośrodka, w tym związanych z ochroną środowiska, nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienia na ochronę różnorodności ekosystemów. Ścieżka wyposażona w tablice dydaktyczne nt. bioróżnorodności.

2.2. ścieżka dydaktyczna ,,Źródełko” - biegnie po zachodniej części ZPK. Spacer po niej daje możliwość kontaktu z przyrodą, pogłębienia wiedzy przyrodniczej i historycznej, a także wędrówki rekreacyjnej.

2.3. ścieżka dydaktyczna, geologiczna ,,Wielki Łuk Warty" po terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. – spacer ta ścieżką pozwala zapoznać się z fascynującą przyrodą oraz interesująca kulturą ZPK, pokazuje jak geologia wpływa na rzeźbę terenu.

W zależności od ilości dni pobytu grupa będzie mogła korzystać z różnych form zajęć terenowych, wyjazdowych. Ośrodek dysponuje opracowanymi trasami i przewodnikami. Wyposaży uczestników w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt terenowy itp.)

 

KONKURSY:

1. Konkurs plastyczny pn.: „Bioróżnorodność – różnorodność załęczańskich ekosystemów” - zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ekologiczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.       

2. Konkurs fotograficzny pn: „To, co nas otacza, a środowisko przyrodnicze i krajobrazowe Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” - zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ekologiczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

3. Konkurs  wiedzy - quiz przyrodniczy - „Bioróżnorodność – różnorodność ekosystemów” - mający na celu poszerzenie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz zapoznanie z bioróżnorodnością ekosystemów typowych dla Parku- wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information