Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Projekty 2012r.

W 2012r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród"realizuje następujące projekty:

Realizacja zadania programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego "NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo wfosigw

Realizacja zadania pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- przeciwdziałanie alkoholizmowipod tytułem "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny' 2012". Zadanie dofinansowane ze środków województwa łódzkiego będących w dyspozycji Regionalego Centrum Polityki Społecznej

logo rcps 2

Realizacja zadania pt. Organizacja imprez sportowych na rzecz dzieci i młodzieży z udziałem osób niepełnosprawnych "Konstruktywne spędzanie czasu wolnego poprzez sport". Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

logo lodzkie

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa" pt. "Nadwarciański Kampus Turystyczno- Krajoznawczy w Krainie Wielkiego Łuku Warty". Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

logo lodzkie

Realizacji zadania pn. Obóz Wypoczynkowy obóz językowy języka angielskiego z elementami kultury i sztuki. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego będących w dyspozycji Kuratorium Oświaty w Łodzi

logo kuratorium lodz

Reazlizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania na rzecz osób niepałnosprawnych o charakterze regionalnym pt. "Nadwarciańska Kraina Marzeń' 2012". Zadanie dofinansowane ze środków województwa łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łódzi.

logo rcps 2

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Program „Nadwarciańska Kraina Marzeń 2012” ma na celu budowanie nadwarciańskiego szlaku integracyjnego, przez co grupy z udziałem młodzieży niepełnosprawnej będą miały stworzone warunki do szerokiego udziału w programie oferowanym przez Ośrodek. Grupy włączą się chętnie w życie kulturalne, turystyczne. Zadanie zachęci placówki i koła pracujące na rzecz niepełnosprawnych do wyjazdów w ciekawe miejsca województwa łódzkiego. Program umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych. Zadanie obejmuje organizację imprez, warsztatów integracyjnych gdzie ponad 50% uczestników stanowią osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Obecnie w kierunkach programu rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dużą uwagę zwraca się na integrację i adaptację społeczną oraz indywidualizacją i elastyczność w kształceniu a w trakcie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych. W ośrodku chcemy tworzyć do tego jak najlepsze warunki. Program  skierowany do osób niepełnosprawnych będzie kontynuacją udoskonalonego zadania z 2009 roku, któremu nadano nazwę „Nadwarciańska Kraina Marzeń” i realizowany będzie w częściach. Zostaną zorganizowane: zajęcia integracyjne, warsztaty artystyczne, plastyczne  zakończone wernisażem z udziałem artystów plastyków oraz integracyjne spotkanie przedświąteczne o nazwie „Nadwarciańskie Mikołajki 2012”.

 Program obejmuje zintegrowany cykl działań w oparciu o formę warsztatową.

 Zaproponowane przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych ma charakter innowacyjny, a celem jego jest upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych. Integracja osób niepełnosprawnych w zakresie twórczości artystycznej stworzy doskonałe warunki do wzbogacenia wiedzy o otaczającym świecie. Istotnym elementem będzie kontakt z przyrodą. Nowe przeżycia, chęć dorównania innym, zdrowe współzawodnictwo podczas zawodów czy konkursów pozwolą rozwinąć wiele praktycznych umiejętności, rozbudzić zainteresowania i chęć poznawania świata. Formy te służyć będą samoocenie, nauczą porządku, zmuszą do korygowania własnych możliwości i pokonywania barier.

 

Projekt adresowany będzie do grupy osób objętych działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu woj. łódzkiego. Swymi działaniami obejmie 250 osób z kilku powiatów (m.in. pajęczański, wieluński, sieradzki, zduńskowolski). Zadaniem projektu jest aktywizacja beneficjentów, rozwój ich umiejętności, pomoc w przełamywaniu barier. Celem projektu jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych  poprzez działania twórcze, stymulujące ich rozwój, przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji ludzi z dysfunkcjami jak również zdrowych osób zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

  Zastosowane formy realizacji zadania  w postaci warsztatów  plastycznych, artystyczno- komputerowych, filmowych i zajęć w formie gier i zabaw oraz konkursy służyć będą wymianie doświadczeń dobrej praktyki i skutecznych rozwiązań w pracy z niepełnosprawnymi,  poprawie komunikacji i wspieraniu pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. Zajęcia i warsztaty prowadzone będą metodami twórczymi wykorzystującymi sztukę jako zasadniczy środek procesu edukacyjno– wychowawczego. Wszystkie programy spotkań,  przedsięwzięć dostosowane będą do możliwości  uczestników. Przewidziana jest również akcja promocyjna  w skład której wchodzą m/in. prezentacje i publikacje zawierające prace beneficjentów. Program warsztatów zakłada połączenie działań manualnych bazujących na formach plastycznych, malarskich, rękodzieła  z terapią ruchową, mimiką oraz elementami ćwiczeń teatralnych. Zaproszone grupy do realizacji zadania będą  mogły aktywnie i wszechstronnie spędzać  czas i realizować swoje pomysły. Bezpośrednim efektem działań w końcowym etapie będzie pokaz efektów prac  i wydawnictwo.

 

 Realizując założone cele zadania chcemy doprowadzić do poprawy samodzielności i zachowań uczestników. Spotkania uczestników sprawnych i niepełnosprawnych służyć będą zintegrowaniu środowisk, wpłyną pozytywnie na kształtowanie postaw tolerancji, przełamywania barier .

  

Oferta zakłada rozpoczęcie realizacji projektu od 01 września do 19 grudnia 2012 r. Zaplanowane  w projekcie działania zostaną realizowane sukcesywnie. W ramach działań przeprowadzone zatem będą warsztaty  jako artterapia, konkursy,   oraz 1 spotkanie mikołajkowe  będące jednocześnie  podsumowaniem  działań.

 

 - Warsztaty artystyczne – 2 spotkania zakończone wernisażem zostaną zorganizowane m.in. we współpracy z  artystami plastykami i szkołami specjalnymi oraz kołami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały plastyczne, papiernicze, zestawy do prac, otrzymają wyżywienie - poczęstunek oraz zostaną zapoznani z oryginałami sztuki, poznają obiekty kulturowe i przyrodnicze, zostaną zapoznani z technikami prac malarskich. Uczestnicy pleneru będą również brać udział w życiu kulturalnym regionu – Ziemi Wieluńskiej. Poprzez zastosowanie różnych form aktywności będziemy dążyć do inspiracji młodzieży do działalności plastycznej. Uczestnicy wykonają prace malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie, po czym zostanie zorganizowany wernisaż, wystawa z udziałem mediów. Osoby biorące udział w warsztatach zostaną wyróżnione. Celem warsztatów plastycznych Załęcze’ 2012 będzie ukazanie piękna przyrody, zaprezentowanie ciekawych miejsc oraz wymiana doświadczeń. Towarzyszyć im będzie szereg imprez towarzyszących m.in. wspólne wycieczki, spotkania. Konkursy, formy taneczne – muzykoterapia, dyskoteki. Zostanie zorganizowana wystawa- wytworów terapii zajęciowej  z udziałem zaproszonych gości. Na zakończenie warsztatów wydany będzie folder dokumentujący efekty i wydarzenia cyklicznych spotkań. 

 W grudniu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne  pt: „Nadwarciańskie Mikołajki 2012” dla 180 osób.  Podczas którego zostanie zorganizowana prezentacja prac, zdjęć, oraz zorganizowany  przegląd działań artystycznych z występami, z udziałem ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Projekty 2015r.

 W 2015r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015Objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw nowe

2)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem  „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor


3)

Realizacja zadania publicznego pn.:  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2015".  Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


logo rcps 2      nowe lodzkie kolor


4)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.:

„Nadwarciańska Kraina Marzeń 2015”

Umowa nr 21/D/PFRON/2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo PFRON     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

lse false false PL X-NONE X-NONE

I projekt

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim realizuje  projekt:

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  związane z używaniem „dopalaczy”

pt.: „Moje życie – moja pasja”

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego za pośrednictwem RCPS               w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Projekty 2016

 W 2016r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY”

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2015-2016 objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw nowe

2)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem  „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor


3)

Realizacja zadania publicznego pn.: Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2016".  Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


logo rcps 2      nowe lodzkie kolor


4)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.:

„Nadwarciańska Kraina Marzeń 2016”


 logo PFRON    logo rcps 2  nowe lodzkie kolor


Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


lse false false PL X-NONE X-NONE

I projekt

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim realizuje  projekt:

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  związane z używaniem „dopalaczy”

pt.: „Moje życie – moja pasja”

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego za pośrednictwem RCPS               w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Projekty 2017

 W 2017r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci i młodzieży woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY 2017”

wfosigw nowe

2)

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym  pt.: „Nadwarciańska Kraina Marzeń 2017”. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa  Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

 

               logo rcps 2   nowe lodzkie kolor   

 

 

 3)

Realizacja zadania publicznego pod pn.  Działania z zakresu polityki prorodzinnej „W kręgu pokoleń”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor

 

4)

Realizacja zadania publicznego pn.: Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2017".  Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi..

www.lodzkie.pl

logo rcps 2      nowe lodzkie kolor

 


5)

Realizacja zadania publicznego przez Związek Harcerstwa Polskiego pn.: "Poczuj radość z pomagania". Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

www.lodzkie.pl
     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

 

6)

Realizacja zadania publicznego z zakresu turystki i krajoznawstwa pt.:.Nadwarciański rajd"  Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. 

www.lodzkie.pl

nowe lodzkie kolor

l

Projekty 2013r.

 W 2013r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród"realizuje następujące projekty:

1)

Realizacja zadania programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego "NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo wfosigw rys

2)

Realizacja zadania pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Programprofilaktyki uniwersalnej- zintegrowanej pod tytułem "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2013". Zadanie dofinansowane ze środków województwa łódzkiego będących w dyspozycji Regionalego Centrum Polityki Społecznej

logo rcps 2


3)

 Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Nadwarciański Kampus Turystyczno- Krajoznawczy w „Krainie Wielkiego Łuku Warty". Zadanie dofinansowane z Województwa Łódzkiego.

Logo UM RGB 600x296px


4)

Realizacji zadania pn. Wypoczynkowy obóz językowy języka angielskiego z elementami sztuki. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego reprezentowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

logo kuratorium lodz


5)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym pt. "Nadwarciańska Kraina Marzeń' 2013". Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2     logo PFRON


6)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania z zakresu polityki prorodzinnej” – „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2


7)

Organizacja 14 – dniowego wakacyjnego wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły w terminie 28.07 – 10.08.2013r. Zadanie sfinansowane z dotacji MEN.

logo men 0
Projekty 2014r.

 W 2014r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1) 

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015Objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw nowe

2)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor


3)

 Realizacja zadania publiczego pod nazwą Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii związane z używaniem „dopalaczy” pt.: „Moje życie – moja pasja”. Zadanie dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego- Regionalnego Centrum Polityki Społeczej w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

 W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

 Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

 logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

4)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Rodzinne zakole radości” skierowany   do rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego. Celem projektu jest organizacja weekendowych wyjazdów integracyjnych  dla  rodzin wielodzietnych objętych opieką socjalną.


Terminy spotkań weekendowych dla rodzin:

8-9.11.2014r.

29-30.11.2014r.

6-7.12.2014r.

Celem spotkań jest:

- integracja społeczna rodzin z dziećmi oraz integracja ze środowiskiem poprzez wspólny udział w spotkaniu, spędzenie wolnego czasu i udziału w różnych konkursach, grach i wycieczce.

Ramowy program wyjazdu:

I dzień

- rano wyjazd (zbiórka  - przewóz autokarem do Ośrodka)

- zakwaterowanie, obiad w Ośrodku „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

- po południu – gry, zabawy, konkursy

- kolacja

- spotkanie integracyjne z przekazaniem wyróżnień, upominków

- spotkanie ze sztuką, muzyką

II dzień

- śniadanie

- wycieczka szlakiem bursztynowym, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej – z pytaniami konkursowymi

- obiad, podsumowanie spotkanie,

- wyjazd z Ośrodka autokarem do miejsca zbiórek.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny dofinansowany w całości ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Wniosek do pobrania tutaj.


 logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

5)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych : Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pn.: „Nadwarciańska Kraina Marzeń 2014”

W ramach realizowanego zadania zostanie przeprowadzony cykl imprez integracyjnych  o charakterze regionalnym  z  programem  zajęć kulturalnych, sportowych, edukacyjnym   wychowaniem  przez sztukę, wzbogaconym  o  krajoznawstwo i popularyzację przyrody. Beneficjenci poznają  wiele nowych form aktywności  czynnego spędzania wolnego czasu, nawiążą nowe znajomości, przyjaźnie, zdobędą wiele różnych umiejętności. Dzięki integracyjnej formie większości zajęć pogłębiona zostanie znajomość „świata osób niepełnosprawnych” przez osoby sprawne współuczestniczące w działaniach.

Działania prowadzone w ramach projektu:

1. Zajęcia integracyjne, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, zajęcia sportowe i gry terenowe, rozgrywki w tenisa stołowego,  turystyczno – krajoznawcze oraz wystawy prac – wernisaże z udziałem artystów plastyków będące efektem warsztatów  twórczości  artystycznych

2. Spotkania z Mikołajem -  pt.: „Nadwarciańskie Mikołajki 2014” odbędą się 8 grudnia 2014 r.-  integracyjne spotkania regionalne  popularyzujące obyczaje regionu łódzkiego  i tradycje świąteczne oraz podsumowujące efekty warsztatów artystycznych.  

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo PFRON     logo rcps 2     nowe lodzkie kolor

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

I projekt

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim realizuje  projekt:

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  związane z używaniem „dopalaczy”

pt.: „Moje życie – moja pasja”

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego za pośrednictwem RCPS               w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest udział zespołów klasowych w programie profilaktycznym podczas trzydniowej zielonej szkoły profilaktyki dla zespołów klasowych, których celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami, integracja, pielęgnacja dobrego wzorca zachowań bezpiecznych wśród rówieśników oraz konferencji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wolontariuszy organizowanej w dniu 22 listopada 2014r.

W ramach programu przewiduje się udział szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz pedagogów i wychowawców realizujących profilaktykę szkolną.

Celem programu są działania, których zadaniem jest przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem m.in. „dopalaczy”. W ramach pobytu przewidujemy m.in.: warsztaty, wieczór ze sztuką, drobne gadżety.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

1%

1 proc

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information