Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nadwarciańska Kraina Marzeń' 2012

Informujemy, że realizujemy projekt pod nazwą "Nadwarciańska Kraina Marzeń' 2012". Program „Nadwarciańska Kraina Marzeń 2012” ma na celu budowanie nadwarciańskiego szlaku integracyjnego, przez co grupy z udziałem młodzieży niepełnosprawnej będą miały stworzone warunki do szerokiego udziału w programie oferowanym przez Ośrodek. Grupy włączą się chętnie w życie kulturalne, turystyczne. Zadanie zachęca placówki i koła pracujące na rzecz niepełnosprawnych do wyjazdów w ciekawe miejsca województwa łódzkiego. Program umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych. Zadanie obejmuje organizację imprez, warsztatów integracyjnych gdzie ponad 50% uczestników stanowią osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zadanie dofinansowane ze środków województwa łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2

Obecnie w kierunkach programu rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dużą uwagę zwraca się na integrację i adaptację społeczną oraz indywidualizacją i elastyczność w kształceniu a w trakcie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych. W ośrodku chcemy tworzyć do tego jak najlepsze warunki. Program skierowany do osób niepełnosprawnych będzie kontynuacją udoskonalonego zadania z 2009 roku, któremu nadano nazwę „Nadwarciańska Kraina Marzeń” i realizowany będzie w częściach. Zostaną zorganizowane: zajęcia integracyjne, warsztaty artystyczne, plastyczne zakończone wernisażem z udziałem artystów plastyków oraz integracyjne spotkanie przedświąteczne o nazwie „Nadwarciańskie Mikołajki 2012”.

Program obejmuje zintegrowany cykl działań w oparciu o formę warsztatową.

Zaproponowane przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych ma charakter innowacyjny, a celem jego jest upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych. Integracja osób niepełnosprawnych w zakresie twórczości artystycznej tworzy doskonałe warunki do wzbogacenia wiedzy o otaczającym świecie. Istotnym elementem będzie kontakt z przyrodą. Nowe przeżycia, chęć dorównania innym, zdrowe współzawodnictwo podczas zawodów czy konkursów pozwolą rozwinąć wiele praktycznych umiejętności, rozbudzić zainteresowania i chęć poznawania świata. Formy te służyć będą samoocenie, nauczą porządku, zmuszą do korygowania własnych możliwości i pokonywania barier.

 

Projekt adresowany jest do grupy osób objętych działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu woj. łódzkiego. Swymi działaniami obejmie 250 osób z kilku powiatów (m.in. pajęczański, wieluński, sieradzki, zduńskowolski). Zadaniem projektu jest aktywizacja beneficjentów, rozwój ich umiejętności, pomoc w przełamywaniu barier. Celem projektu jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze, stymulujące ich rozwój, przeciwdziałanie społecznej izolacji i marginalizacji ludzi z dysfunkcjami jak również zdrowych osób zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zastosowane formy realizacji zadania w postaci warsztatów plastycznych, artystyczno- komputerowych, filmowych i zajęć w formie gier i zabaw oraz konkursy służyć będą wymianie doświadczeń dobrej praktyki i skutecznych rozwiązań w pracy z niepełnosprawnymi, poprawie komunikacji i wspieraniu pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. Zajęcia i warsztaty prowadzone będą metodami twórczymi wykorzystującymi sztukę jako zasadniczy środek procesu edukacyjno– wychowawczego. Wszystkie programy spotkań, przedsięwzięć dostosowane będą do możliwości uczestników. Przewidziana jest również akcja promocyjna w skład której wchodzą m/in. prezentacje i publikacje zawierające prace beneficjentów. Program warsztatów zakłada połączenie działań manualnych bazujących na formach plastycznych, malarskich, rękodzieła z terapią ruchową, mimiką oraz elementami ćwiczeń teatralnych. Zaproszone grupy do realizacji zadania będą mogły aktywnie i wszechstronnie spędzać czas i realizować swoje pomysły. Bezpośrednim efektem działań w końcowym etapie będzie pokaz efektów prac i wydawnictwo.

 

Realizując założone cele zadania chcemy doprowadzić do poprawy samodzielności i zachowań uczestników. Spotkania uczestników sprawnych i niepełnosprawnych służyć będą zintegrowaniu środowisk, wpłyną pozytywnie na kształtowanie postaw tolerancji, przełamywania barier .

  

Oferta zakłada rozpoczęcie realizacji projektu od 01 września do 19 grudnia 2012 r. Zaplanowane w projekcie działania zostaną realizowane sukcesywnie. W ramach działań przeprowadzone zatem będą warsztaty jako artterapia, konkursy, oraz 1 spotkanie mikołajkowe będące jednocześnie podsumowaniem działań.

 

- Warsztaty artystyczne – 2 spotkania zakończone wernisażem zostaną zorganizowane m.in. we współpracy z artystami plastykami i szkołami specjalnymi oraz kołami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały plastyczne, papiernicze, zestawy do prac, otrzymają wyżywienie - poczęstunek oraz zostaną zapoznani z oryginałami sztuki, poznają obiekty kulturowe i przyrodnicze, zostaną zapoznani z technikami prac malarskich. Uczestnicy pleneru będą również brać udział w życiu kulturalnym regionu – Ziemi Wieluńskiej. Poprzez zastosowanie różnych form aktywności będziemy dążyć do inspiracji młodzieży do działalności plastycznej. Uczestnicy wykonają prace malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie, po czym zostanie zorganizowany wernisaż, wystawa z udziałem mediów. Osoby biorące udział w warsztatach zostaną wyróżnione. Celem warsztatów plastycznych Załęcze’ 2012 będzie ukazanie piękna przyrody, zaprezentowanie ciekawych miejsc oraz wymiana doświadczeń. Towarzyszyć im będzie szereg imprez towarzyszących m.in. wspólne wycieczki, spotkania. Konkursy, formy taneczne – muzykoterapia, dyskoteki. Zostanie zorganizowana wystawa- wytworów terapii zajęciowej z udziałem zaproszonych gości. Na zakończenie warsztatów wydany będzie folder dokumentujący efekty i wydarzenia cyklicznych spotkań.

W grudniu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne pt: „Nadwarciańskie Mikołajki 2012” dla 180 osób. Podczas którego zostanie zorganizowana prezentacja prac, zdjęć, oraz zorganizowany przegląd działań artystycznych z występami, z udziałem ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information