05/07 2014

NKE 2013-2015

wfosigw nowe

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego „NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY” w okresie 2013-2015

Objęte dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Założenia ogólne:

1). Przyjęto średnio wielkość grupy do 40 osób na zajęcia terenowe w oparciu o opracowane trasy, ścieżki z wykorzystaniem przewozów autokarowych i biletów wstępów wraz z przewodnikiem (np.: do obiektów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, ogrodów botanicznych).

2). Przyjęto średnią wielkość grupy do 20 osób na zajęcia dydaktyczne stacjonarne laboratoryjne, warsztatowe z zakresu ochrony środowiska w ramach opracowanego programu własnego Ośrodka „Warto żyć nad Wartą” w blokach tematycznych - warsztatowych: przyroda, woda, powietrze, ziemia. Tematy dostosowane w przedziałach wiekowych: wiek przedszkolny, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

3). Wartość dofinansowania realizowanego programu na rzecz uczestników „Zielonych Szkół” będzie zróżnicowana od ilości pobytu – 1-2-3 dni , 4-5 i więcej oraz liczebności grupy

Zajęcia terenowe (dotyczy przewozów autokarowych):

a) przy pobycie 2-3 dni przyjęto średnio dofinansowanie do 1 zajęć terenowych z wykorzystaniem przewozów autokarowych; pobyt 4-5 dni i więcej do 2 zajęć terenowych z wykorzystaniem przewozów autokarowych – nie dotyczy pobytu jednodniowego.

Zajęcia laboratoryjne:

- średnio dofinansowanie do zajęć laboratoryjnych, stacjonarnych (przyroda, woda, powietrze, ziemia)

Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy otrzymują scenariusze i karty pracy

Podczas zajęć terenowych grupa otrzymuje przewodnik np. po ZPK

4) Pakiet edukacyjny objęty dofinansowaniem

 

Pobyty 1-dniowe:

1)Warsztat stacjonarny dla grupy (1)


Pobyty 2-3 dniowy:

1)Warsztat terenowy (1)

2)Warsztat stacjonarny – 3 warsztaty

 

Pobyty 4-5-dniowe:

1)Warsztat terenowy (2)

2)Warsztat stacjonarny - 4 warsztaty

 

5) Ponadto

 

Uczestnicy korzystają z materiałów papierniczych, szkolnych, dekoracyjnych, ekspozycyjnych, otrzymują gadżety, drobne wyróżnienia oraz niezbędne odczynniki i preparaty do doświadczeń laboratoryjnych. Grupy otrzymują pakiet dydaktyczny, scenariusze i karty pracy.

 

6). Również nauczyciele przyjeżdżający z dziećmi, którzy sami realizują program mogą otrzymać do dyspozycji materiały programowe, sprzęt dydaktyczny, karty pracy i scenariusze.

 

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi obowiązuje do czasu wyczerpania środków oraz ilości przyjętych zgłoszeń.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information