Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Projekty 2018

 W 2018r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

 1)

Realizacja zadania publicznego pod pn.  Działania z zakresu polityki prorodzinnej 

„W kręgu pokoleń 2018”

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor

 

2)

Realizacja zadania publicznego pn.: Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

"Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2018"

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2      nowe lodzkie kolor

 


3)

Realizacja zadania publicznego przez Związek Harcerstwa Polskiego pn.:

"Poczuj radość z pomagania 2018"

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl
     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

 

4)

Realizacja zadania publicznego z zakresu turystki i krajoznawstwa pt.:

"40 lat Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - turystyka i krajobraz"

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. 

 

- I edycja konkursów i quizów - lipiec 2018 r.

 

- II edycja konkursów i quizów - sierpień 2018 r.

 

- Rajd "Niepodległa" z biegiem INO - 01 sierpnia 2018 r. w godz. 14.00-18.00

 

- I wystawa prac plastycznych 31.07.2018 r. - godz. 17.00

 

www.lodzkie.pl

nowe lodzkie kolor

 

5)

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym  pt.:

„Nadwarciańska Kraina Marzeń 2018”

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa  Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

 

               logo rcps 2   nowe lodzkie kolor   

 

6)

 

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pt.:

"Region Równych Szans 2018"

 

 

Zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa  Łódzkiego.

 

www.lodzkie.pl

 

 

 

               logo rcps 2   nowe lodzkie kolor   

 

 

Projekty 2019

W 2019r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1)

 

Realizacja programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci i młodzieży woj. łódzkiego "Nadwarciański Kampus Ekologiczny"

 

 

 

Umowa Dotacji Nr 674/EE/D/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 

 

 

Wartość ogólna zadania– 354.000,00 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, m.in.:

 

 

 

  1. Zachęcanie uczniów do badania i analizy środowiska ( woda, powietrze, gleba, przyroda) z różnych perspektyw (chemicznej, fizycznej, biologicznej)
  2. Wzbudzenie zainteresowania uczniów. tematami związanymi ze środowiskiem i zachęcenie ich do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów środowiska.
  3. Umożliwienie uczniom rozwinięcie praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska.
  4. Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy, przyswojenia systemu wartości, a także kształtowania postawy świadomego gospodarowania zasobami środowiska.
  5. Wzbogacenie infrastruktury terenowej w formie plansz i tablic edukacyjnych.
  6. Organizacja konferencji pt.: „Rola ZPK w edukacji ekologicznej”.
  7. Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  8. Prowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i organizacja zajęć terenowych, organizacja konkursów.
  9. Promocja działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w formie wydawnictw i publikacji.
  10. Wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 2)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

„W kręgu pokoleń 2019”


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.
Termin realizacji zadania 30.05.2019 r.-30.11.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor

 

3)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

"Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2019"

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym- Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku.

Termin realizacji zadania 30.05.2019 r.- 30.11.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2      nowe lodzkie kolor

 


4)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

"Nadwarciańska Akademia Seniora"


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób- działania na rzecz osób starszych w 2019 roku.

Termin realizacji zadania 01.09.2019 r.- 31.12.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl
     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

 

5)

Realizacja zadania publicznego z zakresu turystki i krajoznawstwa pod tytułem:

"Nadwarciańska Ojczyzna na 100-lecie Województwa Łódzkiego"

Termin realizacji zadania 01.06.2019 r.- 30.11.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. 

www.lodzkie.pl

nowe lodzkie kolor

 

6)

 

Realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli pod tytułem:

"Poszukiwacze skarbów Województwa Łódzkiego"

Termin realizacji zadania 30.05.2019 r.- 31.10.2019 r.

Zadanie sfinansowane ze środków Województwa  Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

nowe lodzkie kolor   

Wypoczynek zorganizowany na terenie Województwa Łódzkiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

I turnus w terminie 05.07.2019 r.-18.07.2019 r.

II turnus w terminie 04.08.2019 r. – 17.08.2019 r

 

7)

 

Obozy językowe – języka angielskiego we współpracy z Fundacją Kościuszkowską z Nowego Jorku

 

I turnus – 07.07.2019 r. – 20.07.2019 r. dla dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat

 

II turnus – 21.07.2019 r. – 03.08.2019 r. dla młodzieży w wieku 13-17 lat

 

Obozy językowe objęte zostały Honorowym Patronatem:

Marszałka Województwa Łódzkiego i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

 

 

 8) 

 

 

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

 

„Nadwarciańska Akademia Seniora”

 


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.
Termin realizacji zadania 01.09.2019 r.-31.12.2019 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl
     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

 

 

 

 

 

1%

1 proc

Warto żyć nad Wartą 2017

Realizacja programu edukacyjnego „Warto żyć nad Wartą” dla dzieci i młodzieży woj. łódzkiego
 „Nadwarciański Kampus Ekologiczny”

 

Można otrzymać dofinansowanie do zajęć. Wysokość dofinansowania zależna od czasu pobytu, ilości grup warsztatowych

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 Tematy proponowanych warsztatów  stacjonarnych:

1. „Poznajemy środowisko przyrodnicze na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest poznanie warunków przyrodniczych na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 2. „Bioróżnorodność – różnorodność ekosystemów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na wybranych terenach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Nadwarciański Gród” – celem głównym warsztatów jest zapoznanie uczestników z bioróżnorodnością ekosystemów typowych dla Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 3. Przyroda w obiektywie „Flora i Fauna Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze flory i fauny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 4.  Lokalne elementy przyrody ZPK - Nietoperze – celem głównym warsztatów jest uświadomienie uczestnikom ogromnego znaczenia nietoperzy dla bioróżnorodności obszaru. Nietoperze związane z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym stanowią lokalny elementy przyrody o szczególnej wartości dydaktycznej. Obok unikalnych uwarunkowań geologicznych, nietoperze są tu kolejnym wyjątkowym składnikiem przyrody ZPK, wyróżniającym ten obszar w skali kraju.

 5. Warsztaty plastyczne „Świat przyrody w sztuce” i „Skarby przyrody w plastyce” – celem głównym warsztatów jest ukazanie piękna różnorodności walorów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – uczulenie na ochronę środowiska, budowanie wrażliwości odbiorcy na piękno przyrody. Notując malownicze zakole Warty, zakątki kultury Polskiej, młyn, rozległe lasy, pomniki przyrody i osobliwości geologiczne naszego obszaru uczestnicy utrwalą nienaruszona załęczańską przyrodę.

 6. Leśna ścieżka dydaktyczna – terenowe biegi na orientację –celem głównym warsztatów jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wdrażanie do bacznej obserwacji najbliższego otoczenia, do spostrzegania walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższego otoczenia.

 7. „Cztery zboża” – bioróżnorodność flory Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” – celem głównym warsztatów jest ukazanie bogactwa walorów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jako ogromnej naturalnej pracowni, w której uczestnicy poznają życie traw, które dały początek zbożom, rośliny zielne wspierające nasze zdrowie i najważniejsze życie drzew.

 8. „Obserwacje zjawisk przyrodniczych – zjawiska meteorologiczne i astronomiczne i ich wpływ na cykl życiowy i zachowania wybranych gatunków roślin i zwierząt” – celem głównym warsztatów jest wdrażanie do czynnych obserwacji zjawisk przyrodniczych (meteorologicznych i astronomicznych) i próby powiązania ich z aktywnością świata roślin i zwierząt.

 

Wyjazdy  autokarowe z intensywnym programem ekologicznym, wyznaczonymi trasami z przewodnikiem

1.1. do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego  - nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, kształtowanie postaw sprzyjających ochronie bioróżnorodności.

 1.2. Szlakiem Jury Wieluńskiej, „Nadwarciańskim Szlakiem Bursztynowym” – nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, a tym samym ułatwienie poznania świata roślin i zwierząt. Podczas wycieczki dzieci i młodzież będą doskonalić umiejętność obserwacji. W trakcje wycieczki terenowej uczniowie pogłębiają zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności, kształtują postawy sprzyjające ochronie bioróżnorodności, pogłębią wiedzę ekologiczną i geologiczną, zwrócą uwagę na elementy turystyczno krajoznawcze w tekstach kultury.

1.3. do Parków Krajobrazowych woj. łódzkiego i obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, upowszechnienie wiedzy o Parkach, ochronie przyrody i ekologii wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.  Podczas wycieczki dzieci i młodzież będą doskonalić umiejętność obserwacji. W trakcje wycieczki terenowej uczniowie pogłębiają zagadnienia dotyczące ochrony bioróżnorodności, kształtują postawy sprzyjające ochronie bioróżnorodności, poznają geologiczne budowy terenów Parków Krajobrazowych woj. łódzkiego.

2.  Inne formy warsztatów terenowych ekologicznych pozwalają  również poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne regionu łódzkiego, a przede wszystkim przyczyniają się do dalszego rozwoju edukacji ekologicznej. Przykładowe wyznaczone trasy jak niżej:

Wędrówki piesze i rowerowe - wyznaczonymi szlakami, ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi z przewodnikiem i zajęciami terenowymi

 Ścieżki dydaktyczne umożliwiają poznanie najcenniejszych składników przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jego różnorodności biologicznej, a także prześledzić przyrodnicze procesy tworzenia skał i kształtujące rzeźbę , zarówno współcześnie, jak i w minionych epokach.

2.1. ścieżka dydaktyczna ,,Ośrodek” z leśną klasą - biegnie po terenie harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowe „Nadwarciański Gród” w zachodniej części ZPK, spacer tą ścieżką jest okazją do poznania obiektów na terenie Ośrodka, w tym związanych z ochroną środowiska, nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienia na ochronę różnorodności ekosystemów. Ścieżka wyposażona w tablice dydaktyczne nt. bioróżnorodności.

2.2. ścieżka dydaktyczna ,,Źródełko” - biegnie po zachodniej części ZPK. Spacer po niej daje możliwość kontaktu z przyrodą, pogłębienia wiedzy przyrodniczej i historycznej, a także wędrówki rekreacyjnej.

2.3. ścieżka dydaktyczna, geologiczna ,,Wielki Łuk Warty" po terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. – spacer ta ścieżką pozwala zapoznać się z fascynującą przyrodą oraz interesująca kulturą ZPK, pokazuje jak geologia wpływa na rzeźbę terenu.

W zależności od ilości dni pobytu grupa będzie mogła korzystać z różnych form zajęć terenowych, wyjazdowych. Ośrodek dysponuje opracowanymi trasami i przewodnikami. Wyposaży uczestników w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt terenowy itp.)

 

KONKURSY:

1. Konkurs plastyczny pn.: „Bioróżnorodność – różnorodność załęczańskich ekosystemów” - zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ekologiczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.       

2. Konkurs fotograficzny pn: „To, co nas otacza, a środowisko przyrodnicze i krajobrazowe Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” - zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ekologiczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wzrost świadomości ekologicznej, ukazanie piękna i bogactwa przyrody i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagrożenie różnorodności biologicznej, uwrażliwienie na ochronę różnorodności ekosystemów, jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

3. Konkurs  wiedzy - quiz przyrodniczy - „Bioróżnorodność – różnorodność ekosystemów” - mający na celu poszerzenie wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz zapoznanie z bioróżnorodnością ekosystemów typowych dla Parku- wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Projekty 2013r.

 W 2013r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród"realizuje następujące projekty:

1)

Realizacja zadania programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci, młodzieży i wychowawców woj. łódzkiego "NADWARCIAŃSKI KAMPUS EKOLOGICZNY" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo wfosigw rys

2)

Realizacja zadania pod nazwą Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Programprofilaktyki uniwersalnej- zintegrowanej pod tytułem "Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2013". Zadanie dofinansowane ze środków województwa łódzkiego będących w dyspozycji Regionalego Centrum Polityki Społecznej

logo rcps 2


3)

 Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Nadwarciański Kampus Turystyczno- Krajoznawczy w „Krainie Wielkiego Łuku Warty". Zadanie dofinansowane z Województwa Łódzkiego.

Logo UM RGB 600x296px


4)

Realizacji zadania pn. Wypoczynkowy obóz językowy języka angielskiego z elementami sztuki. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego reprezentowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

logo kuratorium lodz


5)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym pt. "Nadwarciańska Kraina Marzeń' 2013". Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2     logo PFRON


6)

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania z zakresu polityki prorodzinnej” – „Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu Wojewódzkim”. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego będących w dyspozycji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

logo rcps 2


7)

Organizacja 14 – dniowego wakacyjnego wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły w terminie 28.07 – 10.08.2013r. Zadanie sfinansowane z dotacji MEN.

logo men 0
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information