Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zielona Szkoła

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP ,,Nadwarciański Gród” jest idealnym miejscem dla szkół. Tu prowadzone są spotkania, warsztaty, zajęcia laboratoryjne wycieczki, zielone szkoły i obozy podczas których zarówno dzieci i młodzież mogą poznać piękno przyrody.

Głównym celem naszej działalności jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy.

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania do zajęć dla szkół z województwa łódzkiego. Wysokość dofinansowania zależna jest od czasu pobytu, ilości grup warsztatowych. Więcej informacji pod linkiem: http://zalecze.pl/9-uncategorised/231-warto-%C5%BCy%C4%87-nad-wart%C4%85-2017.html

 

Ogólne cele edukacji ekologicznej prowadzonej w Ośrodku NG

 1. Zachęcanie uczniów do badania i analizy środowiska ( woda, powietrze, gleba, przyroda) z różnych perspektyw (chemicznej, fizycznej, biologicznej)
 2. Wzbudzenie zainteresowania uczniów. tematami związanymi ze środowiskiem i zachęcenie ich do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów środowiska.
 3. Umożliwienie uczniom rozwinięcie praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska.
 4. Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy, przyswojenia systemu wartości, a także kształtowania postawy świadomego gospodarowania zasobami środowiska.

 DSC 0208(Kliknij na zdjęcie aby obejrzeć galerie)

Zajęcia są podzielone na bloki tematyczne wraz z podziałem na wiek:

 • Przedszkola i zerówki
 • Szkoła podstawowa
 • Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

 

Przedszkola i zerówki

BLOK PRZYRODA

 • Las domem wszystkich
 • Leśne zwierzęta
 • BLOK POWIETRZE
 • Jaka dzisiaj będzie pogoda

 

 Szkoła podstawowa :

BLOK WODA

 • Tajemnice wody
 • Krople, Snieżki i kryształki lodu
 • Dlaczego na rzece powstaje kra?

 

 BLOK PRZYRODA

 • Fenologiczne pory roku
 • Las zimą…
 • Drzewa polskich lasów – rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów
 • Osobliwości przyrodnicze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – „Żabi Staw”
 • Osobliwości przyrodnicze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – skamieniałości przewodnie i formy krasowe w kamieniołomach wapienia w Lisowicach

 

BLOK ZIEMIA

 • Gleby
 • Gleba – Matka Ziemia

 

BLOK POWIETRZE

 • Tajemnice pogody
 • Moja prognoza pogody

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjanle

BLOK WODA

 • Tajemnica wody – badanie chemiczne i biologiczne próbek wody z rożnych źródeł
 • Tajemnice wody – badanie chemiczne i biologiczne wody rzeki Warty

 

 BLOK PRZYRODA

 • Ekosystem leśny
 • Przyczyny szybkiego ustępowania i zaniku wybranych gatunków zwierząt. Rola zadrzewień śródpolnych

 

BLOK ZIEMIA

 • Recykling. Czy warto segregować śmieci?
 • Śmieci mniej, Ziemi lżej
 • Czy śmieci to problem ludzkości? Odpady jak sobie z nimi radzić?
 • Gleba środowiskiem życia
 • Tajemnice gleby

 

BLOK POWIETRZE

 • Moja prognoza pogody
 • Podstawy prowadzenia obserwacji klimatycznych
 • Rośliny bioindykatywne – skala porostowa
 • Przyrządy do pomiarów bioklimatycznych

 

 

Dla wszystkich typów szkół


Jak chronić przyrodę. Zużyte surowce oddaj do punktu skupu
Co warto zobaczyć w okolicy?
Leśna ścieżka dydaktyczna „Źródełko”
Leśna ścieżka dydaktyczna „Ośrodek”
Dolina rzeki Warty
Dolina rzeki Warty – starorzecze
Ochrona przyrody. Załęczański Park Krajobrazowy
Leśna ścieżka dydaktyczna – bieg na orientację (INO)
Warsztaty plastyczne
Warsztaty artystyczne (rzeźba, rękodzieło, muzyka, teatr, fotografia)

Dużą pomocą w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w poznawaniu przyrody jest wyznaczona na terenie Ośrodka i jego okolic sieć oznaczonych ścieżek dydaktycznych:


1. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Załęczański Łuk Warty” i geologiczna ścieżka dydaktyczna „Wielki Łuk Warty”
Na podstawie opracowanych 4 tras długości ok. 10 km każda i wyznaczonych punktów programowych (*) poznacie przyrodnicze i kulturowe walory zachodniej i centralnej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK).
I trasa - *Ośrodek,* Starorzecze Wronia Woda, * Góra Św. Genowefy, * Żabi Staw, *Most w Bobrownikach
II trasa - *Kamieniołom, * Kurhany Książęce,* Parowy Łaszewskie, *Wąwóz Królowej Bony
III trasa - *Rezerwat Węże, *Góra Wapiennik, *Granatowe Źródła
IV trasa - Spływ kajakowy ok. 10 km z Bobrownik do Ośrodka

Wytyczone punkty ukazują elementy doliny rzecznej aktualnie, ale także dają możliwość wskazania pradoliny Warty co umożliwia poznanie i obserwację przyrody w ZPK wskazujące na zmiany w krajobrazie a w szczególności: roślin chronionych, różnych typów jezior – starorzecze, biologii rzeki, typów siedliskowych lasu, pomników przyrody, ptaków, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt w dolinie i na terasach rzeki Warty, roślinności wodnej, torfowisk, mady, wysoczyznę z osadami wodno-lodowcowymi zlodowacenia środkowopolskiego, wapiennym podłożem ZPK, formami krasowymi, poznanie przeszłości geologicznej Wyżyny Wieluńskiej, dolinę rzeki Warty.

 

2. Leśna ścieżka dydaktyczna „Źródełko”
Ścieżka pozwala zapoznać się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi ZPK. Długość ścieżki 6 km, spacer trwa około 3 godz. Na ścieżce proponujemy punkty programowe: *Jazz młyński,  *Młyn w osadzie Kępowizna,  *Pomnik przyrody dąb szypułkowy , *Źródełko „Ojawienia”, *Okopy z czasów II wojny światowej,
 Uczniowie mogą realizować tematy: roślinność (rosnącą wzdłuż doliny rzecznej, pomnik przyrody – dąb szypułkowy), pracę człowieka (młyn wodny, piec do wypieku chleba, żwirownia), gleby (analiza profilu glebowego).

 

3. Ścieżka dydaktyczna „Ośrodek” – długość ścieżki wynosi 3 km. Spacer ścieżką trwa ok. 1,5 godz. Trasa ścieżki obejmuje punkty programowe:
*Ośrodek, *Oczyszczalnia, *Starorzecze rzeki Warty, *Kotłownia, *Studnia głębinowa, *Terasa doliny Warty, *Aleja brzozowa, *Brama z wartownią.
Spacer po ścieżce umożliwia kontakt z przyrodą, pogłębienie wiedzy: ekologicznej (wykorzystanie organizmów wskaźnikowych do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska, praca mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz nowoczesnej opalanej olejem kotłowni), geologicznej (starorzecze i terasy rzeki Warty), historycznej (poznanie miejsca, gdzie kiedyś był port rzeczny z centrum usługowym).
Ścieżka dydaktyczna „Ośrodek” to również zapoznanie ucznia z: typami krajobrazów, borem sosnowym, warstwową budową lasu, gatunkami charakterystycznymi dla każdej z warstw, starorzeczem, wpływem człowieka na środowisko, roślinnością przybrzeżną, glebami, pracą z mapą. Tutaj możemy nauczyć się: rozpoznawać mchy i porosty oraz inne gatunki runa i podszytu, obserwować zwierzęta żyjące w lesie, mierzyć kierunek i prędkość wiatru, odczytywać informacje z przyrządów w klatce meteorologicznej, obserwować motyle, pracować z mapą w terenie, prowadzić dziennik obserwatora przyrody. Możemy zobaczyć: dolinkę erozyjną, starorzecze, terasę zalewową, profil gleby bielicowej i mady, użytki ekologiczne, związki gleby z roślinnością.

 

Nauczyciel przebywając z uczniami może stworzyć własny harmonogram zajęć na podstawie dostępnych scenariuszy lub kart pracy, np. : woda, geologia, geomorfologia, bioróżnorodność, formy ochrony przyrody, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, praca z mapą w terenie, mogą być wycieczki piesze  poznajemy to co wokół lub rowerowe (poznajemy coraz to dalsze) tereny.

 

Proponujemy również wycieczki dalsze, np. do komieniołomów w Lisowicach, do Geotermalnych Źródeł lub do Żabiego Stawu.

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information